دفتر مرکزی:

مهرآباد جنوبی-45متری زرند-روبروی بازار آهن شاد آباد-مجتمع فلزات پارسه-پلاک20-19

02166675045     __________         02166675046

02166193747     __________         02166193739

02166193749

info@mobtakeranindg.com


فولاد:

دفتر غرب: مهرآباد جنوبی-45متری زرند-روبروی بازار آهن شاد آباد-مجتمع فلزات پارسه-پلاک20-19

021-66675045            021 – 66675046

021-66193747             021 – 66193739

021-66193749

دفتر شرق: تهرانپارس-خیابان اتحاد-اتحاد یکم غربی-پلاک 33.

77392328-021

steel@mobtakeranindg.com

www.mobtakeranindg.com


ساخت:

تبریز-شهرک صنعتی شهید سلیمی- 45متری دوم-بین30متری اول و دوم

041-34329061

manufacturing@mobtakeranindg.com

www.mobtakeranindg.com


عملیات حرارتی:

سایت: تهران-شهرک صنعتی شمس آباد-خیابان دشتستان-گل افشان5- پلاک11

021-66675045  ,   021-66675046               داخلی 106

021-56230226    ,  021-56230227

دفتر غرب: مهرآباد جنوبی-45متری زرند-روبروی بازار آهن شاد آباد-مجتمع فلزات پارسه-پلاک20-19

021-66675045            021 – 66675046

دفتر شرق: تهرانپارس-خیابان اتحاد-اتحاد یکم غربی-پلاک 33.

77392328-021

heattreatment@mobtakeranindg.com

www.mobtakeranindg.com